APMC NEWS
ખેડુતના ભાગ્યમાં કાયમ આવતી સાલ પૈસાદાર થવાનું લખેલુ છે. મહેનત એ ભવિષ્ય્ ની મહામુલી મુડી છે.
 
 

જણસીના દૈનિક માર્કેટ ભાવ પત્રક

૨૦ કિલોના ભાવો તારીખ :  
   
 
શાકભાજી ના દૈનિક માર્કેટ ભાવ પત્રક
ફળો ના દૈનિક માર્કેટ ભાવ પત્રક